Báo cáo kết quả chuyến thăm làm việc tại Mỹ của Đoàn Đại biểu Quốc hội nước ta từ ngày 10 - 23/5/2003

Bối cảnh và mục đích chuyến thăm. Các nội dung cụ thể: Về Dự luật nhân quyền, Vấn đề người Thượng và Đạo Tin lành ở Tây Nguyên, về quan hệ Việt - Mỹ, về kinh tế thương mại, về các vấn đề nhân đạo, về giáo dục dành cho Việt Nam, về các vấn đề quốc tế và k...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Đối ngoại
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 6-6-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16296
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!