Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Giáo sư Nguyễn Quang Hiếu, trưởng đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam gửi lời cảm tạ đến Quốc hội, Chính phủ nước Việt Nam và toàn thể đồng bào miền Bắc đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Quang Hiếu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16464
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-16464
recordtype dspace
spelling ir-11742-164642019-10-10T04:19:32Z Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Nguyễn Quang Hiếu Kỳ họp 5 Khóa II Lời chào mừng Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hòa Giáo sư Nguyễn Quang Hiếu, trưởng đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam gửi lời cảm tạ đến Quốc hội, Chính phủ nước Việt Nam và toàn thể đồng bào miền Bắc đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam c 23-10-1962 1962 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16464 vie Access limited to members tr. 213-217, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa II.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 22.10 đến ngày 27.10.1962)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kỳ họp 5
Khóa II
Lời chào mừng
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hòa
spellingShingle Kỳ họp 5
Khóa II
Lời chào mừng
Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam
Quốc hội nước Việt nam dân chủ cộng hòa
Nguyễn Quang Hiếu
Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
description Giáo sư Nguyễn Quang Hiếu, trưởng đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam gửi lời cảm tạ đến Quốc hội, Chính phủ nước Việt Nam và toàn thể đồng bào miền Bắc đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam c
author Nguyễn Quang Hiếu
author_facet Nguyễn Quang Hiếu
author_sort Nguyễn Quang Hiếu
title Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
title_short Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
title_full Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
title_fullStr Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
title_full_unstemmed Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
title_sort lời chào mừng quốc hội nước việt nam dân chủ cộng hòa
publishDate 23-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16464
_version_ 1647669557644492800
score 11.259108