Lời chào mừng Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa

Giáo sư Nguyễn Quang Hiếu, trưởng đoàn đại biểu Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam gửi lời cảm tạ đến Quốc hội, Chính phủ nước Việt Nam và toàn thể đồng bào miền Bắc đã tích cực ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân miền Nam Việt Nam c...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Quang Hiếu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16464
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!