Lời phát biểu của Hồ Chủ tịch trong phiên họp bế mạc ngày 8 tháng 5 năm 1963

Toàn văn lời phát biểu của Hồ Chủ tịch trong phiên họp bế mạc tại kỳ họp thứ 6. Quốc hội khóa II

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ Chủ tịch
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 8 -
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16588
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!