Diễn văn bế mạc của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh

Khái quát nội dung của toàn kỳ họp và tuyên bố kết thúc kỳ họp thứ 6. Quốc hội khóa II

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Chinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 8 -
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16589
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!