Tham luận lên án Mỹ - Diệm tàn sát, khủng bố các tăng ni và tín đồ Phật giáo ở miền Nam

Trình bày tình hình Phật giáo miền Nam ngày càng trở nên nguy hiểm, tính mạng của các tăng ni và tín đồ Phật giáo đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Tỏ lòng biết ơn các tầng lớp đồng bào và các tôn giáo bạn ở miền Bắc đã sát cánh đấu tranh chống Mỹ - diệm...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Quang Dung
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16623
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!