Lời chào mừng Quốc hội

Toàn văn lời chào mừng của ông Trần Văn Thành, trưởng đoàn đại biểu Hội lao động giải phóng miền nam Việt Nam nhân dịp ra thăm miền Bắc và vinh dự đến chào mừng Quốc hội Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Văn Thành
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 27 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16632
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!