Diễn văn bế mạc

Toàn văn diễn văn bế mạc của Chủ tịch ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh. Tuyên bố kỳ họp kết thúc

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Chinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 30-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16634
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!