Thuyết trình của Ủy ban kế hoạch và ngân sách của Quốc hội về tình hình thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1963 và dự án kế hoạch Nhà nước năm 1964

Trình bày ý kiến và kiến nghị một số vấn đề về tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 1963: Thu thuế công thương nghiệp đối với kinh tế tập thể và cá thể ; Phân phối và sử dụng vốn của ngân sách Nhà nước năm 1963. Về dự án ngân sách Nhà nước năm 1964,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn Trọng Truyến
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 29-3
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16660
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!