Tham luận về vấn đề công tác thủy lợi là biện pháp hàng đấu trong phát triển sản xuất nông nghiệp

Tình hình công tác thủy lợi của tình Hải Dương, một trong biện pháp quan trọng trong nông nghiệp. Đưa ra phương hướng nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp của Hải Dương và giải quyết hai vấn đề lương thực và thực phẩm

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Vĩnh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 29-3
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16676
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!