Tham luận tố cáo hành động tội ác của đế quốc Mỹ ở miền Nam Việt Nam và tỏ lòng tin 4ởng tín đồ Tin lành

Tố cáo những tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam; thể hiện tinh thần kháng chiến ngoan cường của tín đồ Tin lành trong kháng chiến; đề xuất một số kiến nghị: nghiên cứu hình thức cổ vũ nhân dân miền Bắc trong đấu tranh, giữ gìn miền Bắc đ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Hoành Thử
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 25-6
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16856
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!