Lời chào mừng các vị lãnh đạo Nhà nước của Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân thủ đô

Toàn văn lời chào mừng các vị lãnh đạo Nhà nước của cụ Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu nhân dân thủ đô

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Hiếu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 3-7-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16867
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!