Lời khai mạc của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh

Toàn văn lời văn khai mạc của Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội Trường Chinh về kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa 3

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Chinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 07-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16870
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!