Lời kêu gọi ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi Quốc hội các nước trên Thế giới

Toàn văn lời kêu gọi ngày 10 tháng 4 năm 1965 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa gửi Quốc hội các nước trên Thế giới về tình hình hết sức nghiêm trọng ở Việt Nam do chính sách xâm lược của đế quốc Mỹ gây ra và có những hành động thích hợp ủng hộ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 10-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16913
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!