Nghiêm khắc phê phán đế quốc Mỹ đàn áp, khủng bố, tàn phá đối với Phật giáo ở hai miền Nam, Bắc Việt Nam trong 11 năm qua

Tố cáo những tội ác của Mỹ trong tàn phá, khủng bố, đàn áp Phật giáo ở miền Nam và miền Bắc. Những đóng góp của tín đồ Phật giáo trong sản xuất và chiến đấu. Khẳng định quyết tâm kháng chiến chống Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn của tín đồ Phật giáo...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thích Trí Độ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16945
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!