Đào tạo tại chức cán bộ đại học nông nghiệp trong thời chiến

Trình bày những thành tựu và những khó khăn trong đào tạo tại chức cán bộ đại học nông nghiệp trong thời chiến. Nhiệm vụ đẩy mạnh mọi hình thức đào tạo cán bộ trong thời gian tới

Lưu vào:
Tác giả chính: Ưng Định
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16955
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!