Lên án tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai đối với đồng bào Tây Nguyên

Lên án tội ác của đế quốc Mỹ và tay sai đối với đồng bào Tây Nguyên trong chiến tranh. Khẳng định quyết tâm kháng chiến chống Mỹ thành công, thống nhất đất nước của nhân dân Tây Nguyên

Lưu vào:
Tác giả chính: Nay Phin
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16974
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!