Vấn đề thời vụ

Trình bày về 2 yếu tố cơ bản tác động đến sinh lý cây trồng, năng suất mùa màng là thời tiết và kỹ thuật. Dựa vào lịch gì để chỉ đạo thời vụ: dựa vào lịch dương thì thời vụ mỗi năm, mỗi vụ ít thay đổi, dựa vào lịch âm thì nhất thiết phải căn cứ vào các ti...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần Đăng Khoa
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16990
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!