Chiến tranh nhân dân của ta nhất định đánh thắng chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ

Trình bày tội ác và thủ đoạn của Mỹ trong chiến tranh Việt Nam và những thắng lợi của nhân dân ta trong chiến đấu chống chiến tranh phá hoại bằng không quân của Mỹ. Niềm tin vào 4ơng lai thắng lợi, thống nhất đất nước

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng Tính
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 15-4
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/16996
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!