Lời phát biểu

Toàn văn lời phát biểu của Trưởng phái đoàn đại diện thường trục Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam Việt Nam Nguyễn Văn Tiến tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa III

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Tiến
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17069
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!