Trích dẫn APA

Duẩn, L. Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch.

Chicago Style Citation

Duẩn, Lê. Điếu Văn Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Do đồng Chí Lê Duẩn, Bí Thư Thứ Nhất, đọc Tại Lễ Truy điệu Trọng Thể Hồ Chủ Tịch.

Trích dẫn MLA

Duẩn, Lê. Điếu Văn Của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam Do đồng Chí Lê Duẩn, Bí Thư Thứ Nhất, đọc Tại Lễ Truy điệu Trọng Thể Hồ Chủ Tịch.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.