Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch

Toàn văn điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao độn Việt Nam đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch tại kỳ họp thứ 5 , Quốc hội khóa III

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Duẩn
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17075
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-17075
recordtype dspace
spelling ir-11742-170752019-10-10T04:18:19Z Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch Lê Duẩn Hồ Chủ tịch Điếu văn Kỳ họp 5 Khóa III Lễ truy điệu Toàn văn điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao độn Việt Nam đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch tại kỳ họp thứ 5 , Quốc hội khóa III 22 đến 23-9-1969 1969 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17075 vie Access limited to members tr. 37-40, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa III.Kỳ họp thứ 5 (Từ ngày 22.9 đến ngày 23.9.1969)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Hồ Chủ tịch
Điếu văn
Kỳ họp 5
Khóa III
Lễ truy điệu
spellingShingle Hồ Chủ tịch
Điếu văn
Kỳ họp 5
Khóa III
Lễ truy điệu
Lê Duẩn
Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch
description Toàn văn điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao độn Việt Nam đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch tại kỳ họp thứ 5 , Quốc hội khóa III
author Lê Duẩn
author_facet Lê Duẩn
author_sort Lê Duẩn
title Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch
title_short Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch
title_full Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch
title_fullStr Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch
title_full_unstemmed Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch
title_sort điếu văn của ban chấp hành trung ương đảng lao động việt nam do đồng chí lê duẩn, bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể hồ chủ tịch
publishDate 22 đ
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17075
_version_ 1647669896847294464
score 11.259108