Điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao động Việt nam do đồng chí Lê Duẩn, Bí thư thứ nhất, đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch

Toàn văn điếu văn của Ban chấp hành trung ương Đảng lao độn Việt Nam đọc tại lễ truy điệu trọng thể Hồ Chủ Tịch tại kỳ họp thứ 5 , Quốc hội khóa III

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê Duẩn
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22 đ
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17075
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương