Đẩy mạnh phong trào làm thủy lợi và phân bón để phục vụ thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp

Những chuyển biến bước đầu của phong trào làm thủy lợi và làm phân bón để phục vụ thâm canh tăng năng suất trong nông nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Minh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 31-5
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17093
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!