Báo cáo kết quả nghiên cứu về quản lý tài chính - ngân sách của Đoàn Ủy ban Kinh tế và Ngân sách tại Cộng hòa Pháp và Vương quốc Bỉ

Đánh giá tổng quát về tình hình và kết quả hoạt động của đoàn công tác. Kết quả tìm hiểu và thu hoạch của Đoàn tại Công hòa Pháp và Vương quốc Bỉ. Một số bài học kinh nghiệm có thể áp dụng cho Việt Nam. Nhận xét và đánh giá của Đoàn....

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ủy ban Kinh tế và Ngân sách
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 29-3
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17183
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!