Lời chào mừng kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV của cụ Nguyễn Văn Hiếu

Toàn văn lời chào mừng của cụ Nguyễn Văn Hiếu trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Hiếu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 06-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17219
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
Tóm tắt:Toàn văn lời chào mừng của cụ Nguyễn Văn Hiếu trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa IV