Quyết tâm sắt đá của nhân dân Nghệ An "Kiên trì và đẩy mạnh cuộc chống Mỹ cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn"

Tố cáo tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng; quyết tâm của nhân dân Nghê An trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi hoàn toàn

Lưu vào:
Tác giả chính: Hủn Quang Kình
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17240
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!