Đồng bào Công giáo quyết chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội

Trình bày thắng lợi trong kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta; những đóng góp của nhân dân Công giáo trong kháng chiến chống Mỹ và khẳng định đồng bào Công giáo quyết tâm kháng chiến chống Mỹ cứu nước và xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa xã hội thắng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hồ Thành Biên
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17258
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!