Lên án chính sách Việt Nam hóa chiến tranh của Đế quốc Mỹ

Trình bày những tội ác của đế quốc Mỹ trong cuộc chiến trang Việt Nam; đề xuất một số kiến nghị cải thiện công cuộc kháng chiến chống Mỹ: đẩy mạnh năng suất lao động và hiệu suất công tác, vạch trần tội ác của Mỹ ngụy, lên tiếng biểu dương và ủng hộ cuộc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Thị Cẩm
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 19-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17285
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!