Nhiệt liệt hoan nghênh Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Khẳng định thắng lợi của nhân dân Việt Nam khi ký kết Hiệp định; những khó khăn trong thực hiện Hiệp định và những nhiệm vụ trong thời gian tới: động viên phụ nữ miền Bắc cống hiến cho cách mạng, sát cánh cùng đồng bào miền Nam......

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Thị Thập
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17344
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!