Nhiệt liệt hoan nghênh Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Trình bày niềm vui của nhân dân trước việc ký kết Hiệp định Pari; tố cáo hành vi vi phạm Hiệp định của đế quốc Mỹ và chính quyền Sài Gòn; những nguyên nhân dẫn đến thắng lợi trong ký kết Hiệp định Pari

Lưu vào:
Tác giả chính: Bằng Giang
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17346
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!