Nhiệt liệt hoan nghênh Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Khẳng định thắng lợi của nhân dân Việt Nam khi ký kết Hiệp định; vai trò quyết tâm của giới Phật giáo trong cuộc kháng chiến chống Mỹ: tăng cường đoàn kết, đề cao cảnh giác...

Lưu vào:
Tác giả chính: Thích Trí Độ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17347
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!