Lời chào mừng của đoàn đại biểu quân và dân Thủ đô tại Kỳ họp lần thứ 3, Quốc hội khóa IV

Toàn văn lời chào mừng của cụ Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt đoàn đại biểu quân và dân thủ đô trong kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa IV

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Hiếu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 18-2
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17366
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!