Lời khai mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa IV

Toàn văn lời khai mạc kỳ họp thứ năm, Quốc hội khóa IV

Lưu vào:
Tác giả chính: Trường Chinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17464
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!