Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và củng cố hòa bình của đồng bào theo đạo tin lành

Trình bày những đóng góp của giáo hội trong những năm qua: nêu cao tình thần yêu nươc, hăng hái lao động và công tác, hoàn thành Kế hoạch nhà nước 1974; đấu tranh thi hành Hiệp định Pari về Việt Nam; nâng cao trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật, tích cực...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Bùi Hoành Thử
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 23-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17540
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!