Nghị quyết ngày 5 tháng 6 năm 1975 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa xác nhận 4 cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa V

Toàn văn Nghị quyết ngày 5 tháng 6 năm 1975 của Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa xác nhận 4 cách đại biểu của các đại biểu Quốc hội khóa V: các căn cứ pháp luật cho quyết nghị và nội dung quyết nghị

Lưu vào:
Tác giả chính: Quốc hội nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 3-6-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17576
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!