Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V

Toàn văn lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V

Lưu vào:
Tác giả chính: Tôn Đức Thắng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 3-6-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17578
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-17578
recordtype dspace
spelling ir-11742-175782019-10-10T03:05:39Z Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V Tôn Đức Thắng Kỳ họp 1 Khóa V Lời phát biểu Quốc Hội Toàn văn lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V 3-6-1975 đến 6-6-1975 1975 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17578 vie Access limited to members tr. 137, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 3.6 đến ngày 6.6.1975)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kỳ họp 1
Khóa V
Lời phát biểu
Quốc Hội
spellingShingle Kỳ họp 1
Khóa V
Lời phát biểu
Quốc Hội
Tôn Đức Thắng
Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V
description Toàn văn lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V
author Tôn Đức Thắng
author_facet Tôn Đức Thắng
author_sort Tôn Đức Thắng
title Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V
title_short Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V
title_full Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V
title_fullStr Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V
title_full_unstemmed Lời phát biểu của Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa V
title_sort lời phát biểu của chủ tịch tôn đức thắng tại buổi họp bế mạc kỳ họp thứ nhất, quốc hội khóa v
publishDate 3-6-
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17578
_version_ 1647670792783134720
score 11.259108