Quân và dân thủ đô Hà Nội nguyện chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết kỳ họp này của Quốc hội

Toàn văn lời chào mừng của đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô: Quân và dân thủ đô Hà Nội nguyện chấp hành nghiêm chỉnh Nghị quyết kỳ họp này của Quốc hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Hiếu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 3-6-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17579
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!