Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội

Tòan văn phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Văn Hoan
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 3-6-
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17580
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-17580
recordtype dspace
spelling ir-11742-175802019-10-10T03:06:05Z Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội Hoàng Văn Hoan Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô Kỳ họp 1 Khóa V Phát biểu Quốc hội Tòan văn phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội 3-6-1975 đến 6-6-1975 1975 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17580 vie Access limited to members tr. 149, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 1 (Từ ngày 3.6 đến ngày 6.6.1975)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô
Kỳ họp 1
Khóa V
Phát biểu
Quốc hội
spellingShingle Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô
Kỳ họp 1
Khóa V
Phát biểu
Quốc hội
Hoàng Văn Hoan
Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
description Tòan văn phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
author Hoàng Văn Hoan
author_facet Hoàng Văn Hoan
author_sort Hoàng Văn Hoan
title Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
title_short Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
title_full Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
title_fullStr Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
title_full_unstemmed Phát biểu của đồng chí Hoàng Văn Hoan Chủ tọa phiên họp, với Đoàn đại biểu nhân dân Thủ đô đến chào mừng Quốc hội
title_sort phát biểu của đồng chí hoàng văn hoan chủ tọa phiên họp, với đoàn đại biểu nhân dân thủ đô đến chào mừng quốc hội
publishDate 3-6-
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17580
_version_ 1647670154799087616
score 11.259108