Trích dẫn APA

Hoan, H. V. (221). Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan.

Chicago Style Citation

Hoan, Hoàng Văn. Lời Khai Mạc Kỳ Họp Thứ Hai, Quốc Hội Khóa V Của Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Hoàng Văn Hoan. 221.

Trích dẫn MLA

Hoan, Hoàng Văn. Lời Khai Mạc Kỳ Họp Thứ Hai, Quốc Hội Khóa V Của Phó Chủ Tịch Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Hoàng Văn Hoan. 221.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.