Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan

Toàn văn lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng Văn Hoan
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17583
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
id ir-11742-17583
recordtype dspace
spelling ir-11742-175832019-10-10T03:08:27Z Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan Hoàng Văn Hoan Kỳ họp 2 Khóa V Lời khai mạc Quốc hội Toàn văn lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan 22-12-1975 đến 27-12-1975 1975 https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17583 vie Access limited to members tr. 19, .pdf application/pdf Văn phòng Quốc hội Kỷ yếu Quốc hội khóa V.Kỳ họp thứ 2 (Từ ngày 22.12 đến ngày 27.12.1975)
institution Thu vien Quoc Hoi
collection DSpace
language vie
topic Kỳ họp 2
Khóa V
Lời khai mạc
Quốc hội
spellingShingle Kỳ họp 2
Khóa V
Lời khai mạc
Quốc hội
Hoàng Văn Hoan
Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan
description Toàn văn lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan
author Hoàng Văn Hoan
author_facet Hoàng Văn Hoan
author_sort Hoàng Văn Hoan
title Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan
title_short Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan
title_full Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan
title_fullStr Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan
title_full_unstemmed Lời khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa V của Phó chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội Hoàng Văn Hoan
title_sort lời khai mạc kỳ họp thứ hai, quốc hội khóa v của phó chủ tịch ủy ban thường vụ quốc hội hoàng văn hoan
publishDate 22-1
url https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17583
_version_ 1647670154908139520
score 11.259108