Hoan nghênh việc thống nhất nước nhà về mặt Nhà nước

Trình bày những đóng góp của giới Phật giáo trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, niềm tin vào 4ơng lai tiến mạnh, tiến chắc, tiến nhanh lên xã hội chủ nghĩa, khẳng định quyết tâm đoàn kết tham gia xây dựng củng cố chính quyền…...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thích Trí Độ
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17599
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!