Cần đẩy mạnh công tác sưu tầm, khai thác văn nghệ dân gian

Phân tích giá trị, vai trò của văn nghệ dân gian và sự cấp bách của công tác sưu tầm, khai thác; đề xuất một số kiến nghị: thành lập Viện văn nghệ dân gian, đầu 4 vốn, thiết bị cho công tác sưu tầm, khai thác...

Lưu vào:
Tác giả chính: Cao Sơn Hải
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17620
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!