Lời phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Tôn Đức Thắng

Toàn văn lời phát biểu của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Tôn Đức Thắng tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V

Lưu vào:
Tác giả chính: Tôn Đức Thắng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17674
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!