Đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội chào mừng thành công kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V

Toàn văn lời văn chào mừng thành công kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Hiếu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 22-1
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17675
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!