Đồng bào các dân tộc tỉnh Đắc Lắc nguyện thắt chặt tình đoàn kết với các dân tộc trong cả nước, nỗ lực phấn đấu để góp phần xây dựng một nước Việt Nam thống nhất và xã hội chủ nghĩa

Trình bày thành quả thắng lợi toàn diện và bước đầu của nhân dân tỉnh Đắc Lắc. Đưa ra một số hạn chế đề nghị Quốc hội quan tâm, giúp đỡ giải quyết vấn đề định canh, định cư cho đồng bào các dân tộc ít người; quan tâm ưu tiên phát triển văn hóa, giáo dục,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Y-Blốc Ê-ban
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17722
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!