Những người công giáo và giáo sĩ Việt Nam nguyện ra sức thi đua thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ mọi nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội đề ra

Bày tỏ lòng biết ơn, tự hào, tin 4ởng Đảng và Chính phủ Việt Nam của Công giáo, giáo sĩ; thi đua ra sức thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ mọi nhiệm vụ quan trọng của Quốc hội

Lưu vào:
Tác giả chính: Võ Thành Trinh
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17734
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!