Đồng bào người Hoa ở miền Nam cùng đồng bào các dân tộc đoàn kết, phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới

Trình bày những thành tích mà đồng bào Hoa giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đề nghị một số ý kiến với Quốc hội nhằm thúc đẩy phong trào người Hoa tiến kịp với đà phát triển chung với phong trào cả nước, đẩy mạnh cuộc cách mạng tiến nhanh, tiến mạnh,...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Ngô Liên
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17772
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!