Lời phát biểu của chủ tịch Tôn Đức Thắng

Toàn văn lời phát biểu của chủ tịch Tôn Đức Thắng trong kỳ họp thứ nhất, khóa VI của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Tôn Đức Thắng
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17816
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!