Lời phát biểu của đoàn đại biểu nhân dân thủ đô Hà Nội chào mừng kỳ họp đầu tiên của Quốc hội chung cả nước

Toàn văn lời phát biểu của đoàn đại biểu nhân dân Hà Nội trong kỳ họp thứ nhất, khóa VI của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn Văn Hiếu
Ngôn ngữ:vie
Xuất bản : 24-0
Chủ đề:
Truy cập trực tuyến:https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/17818
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!